Remuneration

 Employee Remuneration

 

S.NO

NAME OF THE EMPLOYEE

DESIGNATION

BASIC PAY

1

SH. KORIDE CHANDRA SEKHAR

PRINCIPAL

86100

2

SH. RAHUL BARMAN

PGT (MATH)

47600

3

SH. ANKIT GUPTA

PGT (CHEMISTRY)

47600

4

SH. SRIRAM MANTRAVADI

PGT (PHYSICS)

47600

5

SH. PAWAN KUMAR YADAV

PGT (ENGLISH)

47600

6

SH. SHAHJAD

PGT (COMP. SC.)

47600

7

SH. SANTOSH KUMAR BAITHA

TGT(WE)

46200

8

SH. MANOJ KUMAR MEENA

TGT(SST)

44900

9

SH. ANKUSH KUMAR

TGT(SCIENCE)

44900

10

SH. VIVEK RAJ KUSHWAHA

TGT(ART)

47600

11

SH. RITUPARN BHARADWAJ

TGT(PHE)

44900

12

SH. PRAVIN SHANKAR KONDE

TGT(LIBRARY)

44900

13

SH. ASHISH KUMAR

PRT

36500

14

SH. MANOJ KUMAR VERMA

PRT

36500

15

SH. DEEPAK

PRT

36500

16

SH. RABI DAYAL MAHATO

PRT

36500

17

SMT. CHANCHAL

PRT

36500

18

SMT. ANJALI GOSAIN

PRT

46200